dsdsdsd

© ProFizjo Medica Medycyna Manualna i Rehabilitacja Tomasz Borowski, 2009-2019

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały umieszczone na tej stronie są prawnie chronioną własnością intelektualną.

Kopiowanie, wydruk lub inne rozpowszechnianie bez podania źródła, będzie traktowane jako działanie na szkodę firmy i ścigane wszelkimi,

przewidzianymi prawem, środkami.

Specjalistyczny Gabinet Medycyny Manualnej i Rehabilitacji mgr fizjoterapii Tomasz Borowski al. Wojska Polskiego 26/26-27 83-200 Starogard Gdański
rejestracja:
692 883 991
Tomasz Borowski
Co leczymy? Bóle kręgosłupa Od ponad 20 lat zajmujemy się leczeniem najtrudniejszych przypadków bólów kręgosłupa. Corocznie zgłasza się do naszego gabinetu około 200 nowych pacjentów w różnym wieku, którzy przekonują się do skuteczności naszej terapii. Specjalizujmy się w skutecznym leczeniu m.in.: rwy kulszowej, dyskopatii, nerwobólów, zaburzeń czucia, zespołów rzekomokorzeniowych, zablokowań czynnościowych, bólów rzutowanych, dysfunkcji stawów krzyżowo-biodrowych i wielu innych problemów. Stosujemy najnowocześniejsze i bezbolesne metody terapii, które pozwalają na skuteczne leczenie zarówno ostrego, jak i przewlekłego bólu kręgosłupa. Nie ma znaczenia, czy borykają się Państwo z bólem kręgosłupa od kilku godzin czy od kilku lat - my wiemy, jak Państwu pomóc! Koślawość palucha (halluksy) i bóle stóp Podologiczne leczenie funkcjonalne (FPC) koślawości halluksów jest alternatywą wobec leczenia operacyjnego, a w przypadkach zaawansowanych zmian deformacyjnych, gdzie leczenie operacyjne jest niezbędne, leczenie funkcjonalne stanowi jego konieczne i bezcenne uzupełnienie. W praktyce, często operuje się dopiero zaawansowane zmiany deformacyjne palucha, natomiast pacjentom z początkowymi i średnimi stopniami skrzywienia halluksa oferuje się jedynie czekanie na to, gdy zmiany będą większe i proponuje im się przez ten czas zupełnie nieskuteczną pseudoprofilaktykę w postaci stosowania różnych klinów, rozpórek, wkładek, aparatów korekcyjnych czy zabiegów fizykoterapeutycznych. Terapia FPC znajduje zastosowanie zarówno w leczeniu stanów początkowych i średnich koślawości halluksa oraz jako terapia uzupełniająca i wspomagająca konwencjonalne leczenie operacyjne. W tym ostatnim przypadku, terapia funkcjonalna zapobiega nawrotom koślawości halluksów. dowiedz się więcej na temat powstawania i leczenia halluksów Bóle i zawroty głowy Przyczyn bólów i zawrotów głowy jest wiele. Do najczęsciej diagnozowalnych należą bóle pochodzenia odkręgosłupowego (zaburzenia ruchomości szyjnego odcinka kręgosłupa), bóle spowodowane nieprawidłowymi stosunkami połączeń czaszkowych czy zaburzenia ze strony układu przedsionkowego (błędnik). Prowadzimy skuteczną terapię w oparciu o terapię manualną, terapię czaszkowo-krzyżową (zwaną również metodą kranio-sakralną) i metody stabilizacji neuromięśniowej. Ciąża bez bólu kręgosłupa Ciesz się radością macierzyństwa bez uporczywego bólu kręgosłupa! Jako jedni z nielicznych w Polsce zajmujemy się nie tylko profilaktyką bólów kręgosłupa w ciąży, ale przede wszystkim profesjonalną terapią bólów kręgosłupa i miednicy w oparciu o najnowocześniejsze, naturalne, funkcjonalne metody leczenia, które są całkowicie bezbolesne i bezpieczne dla Ciebie i Twojego Dziecka. Mamy ponad 25 lat doświadczenia w leczeniu bólów kręgosłupa w każdym okresie ciąży, w czasie połogu i w okresie karmienia. Dysfukcje stawów skroniowo--żuchwowych (TMJ Therapy) Zajmujemy się fizjoterapeutycznym leczeniem zaburzeń ruchomości i bólów w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych i twarzy takimi, jak: ograniczenia ruchomości stawów żuchwy, niestabilności i hipermobilności stawów skroniowo-żuchwowych, terapia i profilaktyka dysfunkcjom towarzyszącym noszeniu aparatów korekcyjnych (m.in. bóle głowy, barków i łopatki, bóle szyjnego odcinka kręgosłupa, zaburzenia przełykania i połykania). Schorzenia ortopedyczne i stany pourazowe Gabinet ProFizjo Medica zajmuje się profesjonalną rehabilitacją w schorzeniach ortopedycznych i stanach pourazowych. Dzięki wdrożonym unikatowym algorytmom i programom terapeutycznym, nasi pacjenci dochodzą szybciej do sprawności niż ma to miejsce w przypadku konwencjonalnej, najczęściej stosowanej rehabilitacji w warunkach przychodnianych. Nasza praca z pacjentem opiera się na wykorzystaniu metod neurofizjologicznych, ortopedycznej terapii manualnej oraz terapii tkanek miękkich i punktów spustowych. Niezależnie od stanu i rodzaju schorzenia, jedną z głównych zasad, jakich się trzymamy, jest bezbolesność naszych działaniach zarówno diagnostycznych, jak i terapeutycznych. Specjalizujemy się w leczeniu skomplikowanych dysfunkcji i stanów pourazowych, wymagających szerszego spojrzenia klinicznego i biomechanicznego.
PROFIZJOMEDICA

© ProFizjo Medica Medycyna Manualna

i Rehabilitacja Tomasz Borowski, 2009-2019

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Materiały umieszczone na tej stronie są prawnie

chronioną własnością intelektualną.

Kopiowanie, wydruk lub inne rozpowszechnianie

bez podania źródła, będzie traktowane

jako działanie na szkodę firmy i ścigane

wszelkimi, przewidzianymi prawem,

środkami.

Specjalistyczny Gabinet Medycyny Manualnej i Rehabilitacji mgr Tomasz Borowski al. Wojska Polskiego 26/27 83-200 Starogard Gdański rejestracja: (+48) 692 883 991
PROFIZJOMEDICA

Co leczymy?

Bóle kręgosłupa

Od ponad 20 lat zajmujemy się leczeniem

najtrudniejszych przypadków bólów krę-

gosłupa. Corocznie zgłasza się

do naszego gabinetu około 200 nowych

pacjentów w różnym wieku, którzy prze-

konują się do skuteczności naszej terapii.

Specjalizujmy się w skutecznym leczeniu

m.in.: rwy kulszowej, dyskopatii, nerwobó-

lów, zaburzeń czucia, zespołów rzekomo-

korzeniowych, zablokowań

czynnościowych, bólów rzutowanych, dys-

funkcji stawów krzyżowo-biodrowych

i wielu innych problemów.

Stosujemy najnowocześniejsze

i bezbolesne metody terapii,

które pozwalają na skuteczne leczenie za-

równo ostrego, jak i przewlekłego bólu

kręgosłupa.

Nie ma znaczenia, czy borykają się

Państwo z bólem kręgosłupa od kilku go-

dzin czy od kilku lat - my wiemy,

jak Państwu pomóc!

Koślawość palucha (halluksy)

i bóle stóp

Podologiczne leczenie funkcjonalne (FPC)

koślawości halluksów jest alternatywą

wobec leczenia operacyjnego,

a w przypadkach zaawansowanych zmian

deformacyjnych, gdzie leczenie opera-

cyjne jest niezbędne, leczenie funkcjo-

nalne stanowi jego konieczne i bezcenne

uzupełnienie.

W praktyce, często operuje się dopiero za-

awansowane zmiany deformacyjne palu-

cha, natomiast pacjentom

z początkowymi i średnimi stopniami

skrzywienia halluksa oferuje się jedynie

czekanie na to, gdy zmiany będą większe

i proponuje im się przez ten czas zupełnie

nieskuteczną pseudoprofilaktykę

w postaci stosowania różnych klinów, roz-

pórek, wkładek, aparatów korekcyjnych

czy zabiegów fizykoterapeutycznych.

Terapia FPC znajduje zastosowanie za-

równo w leczeniu stanów początkowych i

średnich koślawości halluksa oraz jako te-

rapia uzupełniająca i wspomagająca kon-

wencjonalne leczenie operacyjne.

W tym ostatnim przypadku, terapia funk-

cjonalna zapobiega nawrotom koślawości

halluksów.

dowiedz się więcej na temat powstawania i leczenia halluksów

Bóle i zawroty głowy

Przyczyn bólów i zawrotów głowy jest

wiele. Do najczęsciej diagnozowalnych na-

leżą bóle pochodzenia odkręgosłupowego

(zaburzenia ruchomości szyjnego odcinka

kręgosłupa), bóle spowodowane niepra-

widłowymi stosunkami połączeń czaszko-

wych czy zaburzenia ze strony układu

przedsionkowego (błędnik).

Prowadzimy skuteczną terapię w oparciu

o terapię manualną, terapię czaszkowo-

krzyżową (zwaną również metodą kranio-

sakralną) i metody stabilizacji

neuromięśniowej.

Ciąża bez bólu kręgosłupa

Ciesz się radością macierzyństwa

bez uporczywego bólu kręgosłupa!

Jako jedni z nielicznych w Polsce zajmu-

jemy się nie tylko profilaktyką bólów krę-

gosłupa w ciąży, ale przede wszystkim

profesjonalną terapią bólów kręgosłupa i

miednicy w oparciu

o najnowocześniejsze, naturalne, funkcjo-

nalne metody leczenia, które są całkowi-

cie bezbolesne i bezpieczne

dla Ciebie i Twojego Dziecka.

Mamy ponad 25 lat doświadczenia

w leczeniu bólów kręgosłupa w każdym

okresie ciąży, w czasie połogu i w okresie

karmienia.

Dysfukcje stawów skroniowo-

-żuchwowych (TMJ Therapy)

Zajmujemy się fizjoterapeutycznym lecze-

niem zaburzeń ruchomości i bólów w ob-

rębie stawów skroniowo-żuchwowych i

twarzy takimi, jak: ograniczenia ruchomo-

ści stawów żuchwy, niestabilności i hiper-

mobilności stawów skroniowo-

żuchwowych, terapia i profilaktyka

dysfunkcjom towarzyszącym noszeniu

aparatów korekcyjnych (m.in. bóle głowy,

barków i łopatki, bóle szyjnego odcinka

kręgosłupa, zaburzenia przełykania i

połykania).

Schorzenia ortopedyczne i stany

pourazowe

Gabinet ProFizjo Medica zajmuje się pro-

fesjonalną rehabilitacją

w schorzeniach ortopedycznych i stanach

pourazowych. Dzięki wdrożonym unikato-

wym algorytmom i programom terapeu-

tycznym, nasi pacjenci dochodzą szybciej

do sprawności niż ma to miejsce w przy-

padku konwencjonalnej, najczęściej stoso-

wanej rehabilitacji w warunkach

przychodnianych.

Nasza praca z pacjentem opiera się

na wykorzystaniu metod neurofizjologicz-

nych, ortopedycznej terapii manualnej

oraz terapii tkanek miękkich i punktów

spustowych.

Niezależnie od stanu i rodzaju schorzenia,

jedną z głównych zasad, jakich się trzy-

mamy, jest bezbolesność naszych działa-

niach zarówno diagnostycznych,

jak i terapeutycznych.

Specjalizujemy się w leczeniu skompliko-

wanych dysfunkcji i stanów pourazowych,

wymagających szerszego spojrzenia kli-

nicznego

i biomechanicznego.

PROFIZJOMEDICA
Tomasz Borowski
Tomasz Borowski